Mitchell Starc: உலகக் கோப்பை தான் எங்களுக்கு முக்கியம்: ஐபிஎல் வேண்டாம் என்ற ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ், மேக்ஸ்வெல், பின்ச்

Mitchell Starc: உலகக் கோப்பை தான் எங்களுக்கு முக்கியம்: ஐபிஎல் வேண்டாம் என்ற ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ், மேக்ஸ்வெல், பின்ச்
ஐபிஎல் வேண்டாம், உலகக் கோப்பை தான் வேண்டும் என ஆஸ்திரேலியா முன்னனி வீரர்களான ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ், மேக்ஸ்வெல், பின்ச் ஆகியோர் ஐபிஎல் 2019 தொடரில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என தெரிவித்துள்ளனர்.