Indonesia Tsunami: இந்தோனேசியாவைத் தாக்கியது பயங்கர சுனாமி!!

Indonesia Tsunami: இந்தோனேசியாவைத் தாக்கியது பயங்கர சுனாமி!!
இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தினால், அங்கு பயங்கர சுனாமி தாக்கியுள்ளது.