98 % மார்க் எடுத்த 96 வயது கேரள அம்மாவுக்கு கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி!

98 % மார்க் எடுத்த 96 வயது கேரள அம்மாவுக்கு கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி!
கார்த்திகாயினி அம்மா, கம்யூட்டரை எப்படி இயக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள ஆவலாக இருப்பதாகக் கூறியிருந்தார்