ஏ9 வீதி நீரில் மூழ்கியுள்ளது! 350 க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் ஆபத்தில்...

ஏ9 வீதி நீரில் மூழ்கியுள்ளது! 350 க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் ஆபத்தில்...
மலையக பிதேசங்களில் நேற்று பெய்த கடும் மழை காரணமாக அக்ரகுணை பிரதேசத்தில் ஏ9 வீதி சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் வரை நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக.