`போலி ஆதார் தயாரிக்கவே முடியாது'- அழுத்திச் சொல்லும் UIDAI அமைப்பு

`போலி ஆதார் தயாரிக்கவே முடியாது'- அழுத்திச் சொல்லும் UIDAI அமைப்பு
ஒரு சாதாரண 2500 ரூபாய்க்குக் கிடைக்கும் ஒரு பட்ச் மென்பொருள் மூலம் ஆதார் தகவல்தளத்தை ஹக் செய்யமுடியும் என்ற திடுக்கிடும் தகவல்கள் சமீபத்தில் வெளியாகின