இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையை துவம்சம் செய்ய வரும் புதிய நோக்கியா 8.1- முழு விபரம்

இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையை துவம்சம் செய்ய வரும் புதிய நோக்கியா 8.1- முழு விபரம்
இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் புதிய நோக்கியா 8.1 ஸ்மார்ட்போனின் விலை மற்றும் விபரங்கள் உள்ளிட்ட முழு தகவல்கள்.