நோக்கியா 7.1 அறிமுகம்! விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் இதோ!!

நோக்கியா 7.1 அறிமுகம்!  விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் இதோ!!
நோக்கியா 7.1 பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது