தமிழகத்தில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஒரே நாளில் 6 பேர் உயிரிழப்பு!

தமிழகத்தில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஒரே நாளில் 6 பேர் உயிரிழப்பு!
பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஒரே நாளில் மட்டும் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.