வணிகர்களிடம் 3 மாதங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி வசூலிக்கக்கூடாது- விக்கரமராஜா கோரிக்கை

வணிகர்களிடம் 3 மாதங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி வசூலிக்கக்கூடாது- விக்கரமராஜா கோரிக்கை
சென்னை: வணிகர்களிடம் மூன்று மாதங்களுக்கு அரசு ஜிஎஸ்டி வரி வசூலிக்கக்கூடாது என விக்கரமராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.