பாலியல் தொல்லை குற்றச்சாட்டில் 13 சீனியர்கள் உட்பட 48 பேரை பணிநீக்கம் செய்த கூகுள்!

பாலியல் தொல்லை குற்றச்சாட்டில் 13 சீனியர்கள் உட்பட 48 பேரை பணிநீக்கம் செய்த கூகுள்!
சான் பிரான்சிஸ்கோ: கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளில் 13 சீனியர் ஊழியர்கள் உட்பட சுமார் 48 பேரை பணிநீக்கம் செய்ததாக, கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.