மேற்கு வங்கத்தில் பிளிப்கார்ட் ரூ.991 கோடி முதலீடு

மேற்கு வங்கத்தில் பிளிப்கார்ட் ரூ.991 கோடி முதலீடு
2020ஆம் ஆண்டுக்குள் இதனை முழுமையாக பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இதற்கான நிலத்தை ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 63.49 லட்சம் ரூபாய் விலைக்கு வாங்கியுள்ளது.