அதிர்ச்சித் தகவலுடன் சி.சி.ரி.வி. காணொளியையும் வெளியிட்டார் அர்ஜுன - காணொளி இணைப்பு

அதிர்ச்சித் தகவலுடன் சி.சி.ரி.வி. காணொளியையும் வெளியிட்டார் அர்ஜுன - காணொளி இணைப்பு
என்னை தாக்க வந்தவர்களை துப்பாக்கியால் சுடும் படி எவ்விதமான கட்டளைகளையும் பிறப்பிக்கவில்லை. எனது மெய்ப்பாதுகாலவர்கள்,