ஐரோப்பாவிலிருந்து இலங்கை வந்த பெண்ணிற்கு நேர்ந்த விபரீதம்... அதிர்ச்சியில் 9 வயது மகள்!

ஐரோப்பாவிலிருந்து இலங்கை வந்த பெண்ணிற்கு நேர்ந்த விபரீதம்... அதிர்ச்சியில் 9 வயது மகள்!
பாதாள உலக தலைவரை இலக்கு வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கி சூட்டில் பரிதாபமாக உயிரிழந்த பெண் தொடர்பில் பல்வேறு தகவல்கள்.