ஓவியா உடன் காதல் இல்லை... ஆனால்..?? - ஆரவ் விளக்கம்

ஓவியா உடன் காதல் இல்லை... ஆனால்..?? - ஆரவ் விளக்கம்
ஓவியா உடன் காதல் என்பது குறித்து வெளியான செய்திக்கு நடிகர் ஆரவ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.