நெல் ஜெயராமன்- உயிர் பாதுகாவலன்... விவசாயத்தின் பிதாமகன்..!!

நெல் ஜெயராமன்- உயிர் பாதுகாவலன்... விவசாயத்தின் பிதாமகன்..!!
இளைஞர்களை இயற்கை விவசாயத்தில் கால்பதிக்கச் செய்த நெல் ஜெயராமன், இயற்கை ஆர்வலர் மட்டுமல்ல விவசாயத்தின் பிதாமகனாகவும் கருதப்படுகிறார்.