ப்ரைவேட் ரிப்ளை, புதிய பேக்அப் விதிமுறைகள்... வாட்ஸ்அப்பில் புதிய மாற்றங்கள் என்னென்ன?

ப்ரைவேட் ரிப்ளை, புதிய பேக்அப் விதிமுறைகள்... வாட்ஸ்அப்பில் புதிய மாற்றங்கள் என்னென்ன?
கடந்த சில மாதங்களுக்குள்ளாக வாட்ஸ்அப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய வசதிகள் மற்றும் கூடிய விரைவில் வாட்ஸ்அப்பில் சேர்க்கப்படவுள்ள வசதிகள் இவைதாம்