பிரபாகரும் ஆனந்தியும் அமைதியைத் தேடி ஓடிய நாள் இன்று..! #11YearsOfKattradhuThamizh

பிரபாகரும் ஆனந்தியும் அமைதியைத் தேடி ஓடிய நாள் இன்று..! #11YearsOfKattradhuThamizh
பிரபாகரும் ஆனந்தியும் அமைதியைத் தேடி ஓடிய நாள் பிரபா தமிழ்ப்பித்தனான நாள் இன்று `கற்றது தமிழ் திரைப்படம் வெளியாகி இன்றோடு 11 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன