ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தற்கொலை.. சடலத்தை பார்த்த மனைவியும் ரயில் முன் உயிரை மாய்த்தார்.!

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தற்கொலை.. சடலத்தை பார்த்த மனைவியும் ரயில் முன் உயிரை மாய்த்தார்.!
பார்த்தும் பார்க்காதுபோல் இருந்தாலும் மனைவியின் மனதை புரிந்து வைத்திருப்பார் கணவர். அ