திரைத்துறையினருக்கு அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் எச்சரிக்கை!!

திரைத்துறையினருக்கு அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் எச்சரிக்கை!!
''திரைத்துறையினர் இனி எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அம்மா வழங்கிய இலவசப் பொருட்கள் விஜய் ரசிகர்களின் வீட்டிலும் உள்ளது'' என்று அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்தார்.