யார் கெத்து? யார் வெத்து? இதுவரை இந்தியா- பாக்., ஆசிய கோப்பை மோதல்கள்!

யார் கெத்து? யார் வெத்து? இதுவரை இந்தியா- பாக்., ஆசிய கோப்பை மோதல்கள்!
கடந்த 1984 முதல் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பரம எதிரிகளான இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் 12 முறை இத்தொடரில் நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளது.