பிழையான திசையில் சிந்திக்கிறார் சுமந்திரன்

பிழையான திசையில் சிந்திக்கிறார் சுமந்திரன்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு சமஷ்டி அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வை பெறுவதற்கான கொள்கையுடனேயே பயணித்து.