எரிபொருள் விலையேற்றம் : உள்நாட்டு விமானக் கட்டணம் உயர்வு

எரிபொருள் விலையேற்றம் : உள்நாட்டு விமானக் கட்டணம் உயர்வு
சென்னையில் இருந்து பிற முக்கிய நகரங்களுக்கு செல்வதற்கான விமானக் கட்டணம் கடந்த ஆண்டை விட கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.