திருக்கேதீஸ்வர திருத்தலத்தின் அருகில் இப்படி ஒரு நிலையா??

திருக்கேதீஸ்வர திருத்தலத்தின் அருகில் இப்படி ஒரு நிலையா??
தற்போது மழை இல்லாத காரணத்தினாலும், நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சியின் காரணமாகவும் குளங்கள் மற்றும் நீர் தேக்கங்களில் நீர்.