மாடலை கொன்று சூட்கேஸூக்குள் அடைத்து வீசிய மாணவன் கைது!

மாடலை கொன்று சூட்கேஸூக்குள் அடைத்து வீசிய மாணவன் கைது!
ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் காரை நிறுத்த சொன்ன சையத், டிராவல் பேக்கை இறக்கி