என்னைப்போல் எல்லா பெண்களும் தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் - அமலாபால் பேச்சு

என்னைப்போல் எல்லா பெண்களும் தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் - அமலாபால் பேச்சு
பெண்கள் தங்களுக்கு நேர்ந்த பாலியல் பிரச்னைகளை #Metoo மூலம் தைரியமாக சொல்ல முடிகிறது என நடிகை அமலாபால் கூறியுள்ளார்.