'ப்ரித்வி ஷாவை விட்டுவிடுங்கள்' விராட் கோலி வேண்டுகோள்

'ப்ரித்வி ஷாவை விட்டுவிடுங்கள்' விராட் கோலி வேண்டுகோள்
ப்ரித்வி ஷாவை யாருடனும் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம். அவர் அவராகவே இருந்து, வளரட்டும்