சின்மயி உருவத்தில் துர்கா மாதா கிளம்பிவிட்டார்: நடிகை ஸ்ரீரெட்டி!

சின்மயி உருவத்தில் துர்கா மாதா கிளம்பிவிட்டார்: நடிகை ஸ்ரீரெட்டி!
நவராத்திரி தொடங்கி விட்டதால், சின்மயி உருவத்தில் துர்கா மாதா உருவெடுத்துள்ளார்.