வர்தா புயலில் உடைந்த மரம் வளருவதால் தெய்வ அதிசயம் என மக்கள் நம்பிக்கை!

வர்தா புயலில் உடைந்த மரம் வளருவதால் தெய்வ அதிசயம் என மக்கள் நம்பிக்கை!
திருவண்ணாமலை: வர்தா புயலில் சேதமடைந்த மரம் மீண்டும் வளர்த்துவங்கியதால் தெய்வ அதிசயம் என அப்பகுதி மக்கள் நம்பிக்கையுடன் வழிபட துவங்கியுள்ளனர்.