கனமழை காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

கனமழை காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

நெல்லை : கனமழை காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடி  மாவட்டத்தில்  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.