``விஜய்யின் சர்கார் சேவை இந்தச் சமூகத்துக்குத் தேவை!" - விஜய் விழா பட்டாசு

``விஜய்யின் சர்கார் சேவை இந்தச் சமூகத்துக்குத் தேவை!" - விஜய் விழா பட்டாசு
இப்போது சர்கார் சுமாராக நடந்துகொண்டிருப்பதால் தான் இந்த சர்கார் வருகிறது என நடிகர் ராதாரவி பேசியுள்ளார்.