`எய்ம்ஸ் அமைய காலதாமதம் என்பது இயற்கையானதுதான்!’ - தமிழிசை விளக்கம்

`எய்ம்ஸ் அமைய காலதாமதம் என்பது இயற்கையானதுதான்!’ - தமிழிசை விளக்கம்
''மதுரையில் எய்ம்ஸ்..!'' தமிழிசை தடாலடி விளக்கம்