ஆதார் செல்லும் ! உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு  

ஆதார் செல்லும் ! உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு  
ஆதார் அடையாள அட்டையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகளில் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.