தொடர்ந்து தோல்வி: இலங்கை கேப்டன் திடீர் நீக்கம்!

தொடர்ந்து தோல்வி: இலங்கை கேப்டன் திடீர் நீக்கம்!
இலங்கை அணி தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்து வருவதால் அந்த அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து மேத்யூஸ் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.