டொலரின் பெறுமதி அதிகரிப்பு : ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சிக்கு வெற்றிகரமாக முகங்கொடுப்போம் - பிரதமர்

டொலரின் பெறுமதி அதிகரிப்பு : ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சிக்கு வெற்றிகரமாக முகங்கொடுப்போம் - பிரதமர்
அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி அதிகரித்தமையால் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்கு வெற்றிகரமான முறையில் முகங்கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.