பிரான்சில் பொதுமக்கள் மீது காரை மோத முயற்சித்தவர் கைது

பிரான்சில் பொதுமக்கள் மீது காரை மோத முயற்சித்தவர் கைது
தப்பிச்செல்ல முயன்ற நபரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்துள்ளனர்.