சம்பிக்கவுக்கு பதிலாக சமரசிங்க : ஜனாதிபதி அதிரடித் தீர்மானம்

சம்பிக்கவுக்கு பதிலாக சமரசிங்க : ஜனாதிபதி அதிரடித் தீர்மானம்
அரசியல் அமைப்புப் பேரவைக்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பிரதிநிதியாக துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்கவை நியமிப்பதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.