செய்யிறத செஞ்சு முடி பாடலின் மூலம் பாடகரான ஜெய்!

செய்யிறத செஞ்சு முடி பாடலின் மூலம் பாடகரான ஜெய்!
ஜருகண்டி என்ற படத்தில் வரும் செய்யிறத செஞ்சு முடி பாடலின் மூலம் நடிகர் ஜெய் பாடகராக மாறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.