பிரான்சில் உச்சகட்ட போராட்டம்! ஈபிள் டவர் இழுத்து மூடல்!!

பிரான்சில் உச்சகட்ட போராட்டம்! ஈபிள் டவர் இழுத்து மூடல்!!
போலீசாருடன் ராணுவத்தினரும் பெருமளவில் குவிப்பு