புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை: தமிழக அரசு உத்தரவு!

புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை: தமிழக அரசு உத்தரவு!
புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்குவது தொடர்பாக தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.