உலகில் வேகமாக வளரும் நகரங்கள் பட்டியலில் சென்னையை பின்னுக்கு தள்ளியது திருப்பூர்

உலகில் வேகமாக வளரும் நகரங்கள் பட்டியலில் சென்னையை பின்னுக்கு தள்ளியது திருப்பூர்
உலகில் வேகமாக வளரும் நகரங்களின் பட்டியலில் சென்னையை பின்னுக்கு தள்ளி 6-வது இடத்தை திருப்பூர் பிடித்துள்ளது.