சென்னையில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்!

சென்னையில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்!
தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு போதிய அளவு மழை பெய்யாததால், சென்னையில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேர் கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.