எனது மனைவியுடன் நடிப்பது கடினம்: மனம் திறந்த நாக சைதன்யா!

எனது மனைவியுடன் நடிப்பது கடினம்: மனம் திறந்த நாக சைதன்யா!
சமந்தாவுடன் நடிப்பது கடினமாக உள்ளது என நாகசைதன்யா கூறியுள்ளார்.