சீன ஓபன் பேட்மிண்டன்: பிவி சிந்து ஏமாற்றம்: காலிறுதியில் தோல்வி !

சீன ஓபன் பேட்மிண்டன்: பிவி சிந்து ஏமாற்றம்: காலிறுதியில் தோல்வி !
சீன ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதியில் இந்தியாவின் பிவி சிந்து தோல்வியடைந்து வெளியேறினார்.