சர்கார் சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்தது; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ!

சர்கார் சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்தது; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ!
சென்னை: சர்கார் படத்தின் பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.