திறந்த வெளியில் மலம் கழித்த நபரை கொலை செய்த குடும்பம்!

திறந்த வெளியில் மலம் கழித்த நபரை கொலை செய்த குடும்பம்!
திறந்த வெளியில் மலம் கழித்த நபரை குடும்பமே கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.