சேலத்தில் சர்கார் பேனர்களை கிழித்து அதிமுகவினர் போராட்டம்!

சேலத்தில் சர்கார் பேனர்களை கிழித்து அதிமுகவினர் போராட்டம்!
சேலத்தில் சர்கார் படத்தின் பேனர்களை கிழித்து அதிமுகவினர் போரட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.