உலககோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான இந்திய வீரா்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு

உலககோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான இந்திய வீரா்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு
உலககோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான இந்திய அணியில் ருபிந்தா், சுனில் ஆகியோர் இடம் பெறவில்லை.