“பணமதிப்பு நீக்க திட்டம் தோல்வி என்பது தவறு” - அருண் ஜெட்லி 

“பணமதிப்பு நீக்க திட்டம் தோல்வி என்பது தவறு” - அருண் ஜெட்லி 
பணமதிப்பு நீக்கம் காரணமாக நாட்டின் பொருளாதாரம் முறைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார்.