நடிகை சுஷ்மிதா சென் - மாடல் ரோஷன் ஷால் திருமணம் எப்போது?

நடிகை சுஷ்மிதா சென் - மாடல் ரோஷன் ஷால் திருமணம் எப்போது?
சுஷ்மிதாவுக்கும் ரோமனுக்கும் 16 வயது, வித்தியாசம் இருந்தாலும் இவர்கள், இப்போது திருமணத்துக்கு தயாராகி விட்டனர்