``எதிர்கால ஸ்மார்ட்போன்கள் இப்படித்தான் இருக்கும்!’’ - சாம்சங் கையில் எடுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம்

``எதிர்கால ஸ்மார்ட்போன்கள் இப்படித்தான் இருக்கும்!’’ - சாம்சங் கையில் எடுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம்
சாம்சங் நிறுவனத்தின் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் மட்டும் உண்மையில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் அது ஸ்மார்ட்போன்களின் வடிவமைப்பைஅடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும்